Cynkowanie Ogniowe

Czym jest cynkowanie ogniowe?

Cynkowanie ogniowe jest najlepszym sposobem ochrony żeliwa i stali przed korozją, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Żadne inne zabezpieczenie nie posiada takiej trwałości, odporności korozyjnej i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Decyduje o tym specyfika technologii – podczas zanurzenia detalu w kąpieli cynkowej, płynny cynk dyfunduje w głąb materiału, tworząc warstwę stopową. Po wyciągnięciu przedmiotu z kąpieli cynkowej, na zewnątrz powierzchni stopu pozostaje powłoka czystego cynku. Metoda ta pozwala na równomierne i dokładne pokrycie elementów warstwą cynku, który dzięki specyfice metody dociera nawet do trudno dostępnych miejsc.

Cynkowanie ogniowe w naszej firmie?

Wykonywane przez nas powłoki cynkowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461:2000. Doskonała jakość i wysoka estetyka powłok cynkowych uzyskiwanych w naszej firmie to wynik połączenia wielu czynników: wieloletniego doświadczenia załogi, stosowania cynku elektrolitycznego o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń (zgodny z normą PN-EN 1179:1998) i nowoczesnej technologii. Posiadamy kompleksową linię produkcyjną, na którą składają się:
 • wysokiej klasy oczyszczarki śrutowe (komorowa i bębnowa) produkcji renomowanych firm zachodnich – odbywa się w nich wstępne przygotowanie powierzchni materiału metodą strumieniowo – ścierną
 • linia trawiąca, na której odbywa się przygotowanie powierzchni detali poddawanych procesowi cynkowania ogniowego – składają się na nią kąpiele odtłuszczające, trawiące i kąpiele do topnikowania
 • stacjonarne piece cynkownicze wypełnione płynnym cynkiem, w którym zanurzane są detale uprzednio przygotowane w procesie obróbki strumieniowo – ściernej i chemicznej
 • wirówki stacjonarne – służące do odwirowywania z nadmiaru cynku elementów gwintowanych i drobnych elementów złącznych
 • wanny z wodą chłodniczą, w których odbywa się chłodzenie detali.
Warunkiem uzyskania zadowalającej jakości powłoki cynkowej jest m.in.:
 • zastosowanie materiału, którego skład chemiczny umożliwia prawidłowy przebieg procesu trawienia i ocynkowania,
 • odpowiednie skonstruowanie wyrobu,
 • dostarczenie materiału wolnego od zanieczyszczeń utrudniających lub uniemożliwiających proces trawienia, lub ocynkowania.
Wymagania konstrukcyjne:
 • kształt wyrobu musi umożliwiać swobodne spływa-nie nadmiaru cynku w trakcie wynurzania z kąpieli,
 • wyroby nie mogą posiadać przestrzeni zamkniętych, w profilach lub pojemnikach zamkniętych należy przewidzieć otwory technologiczne (odpowietrzające i ściekowe),
 • wszystkie elementy konstrukcji, trwale ze sobą połączone powinny być wykonane z jednego gatunku stali oraz o możliwie zbliżonej grubości materiału
 • wyroby powinny posiadać uchwyty umożliwiające zawieszenie ich.
Na powierzchni materiału nie mogą znajdować się:
 • farba
 • nadmierna korozja
 • pozostałość żużli spawalniczych
 • odpryski powstałe w wyniku spawania
 • zawalcowania, zgorzeliny, zendra
Wżery, odpryski, czyszczone spoiny spawowe oraz inne nierówności powierzchni po cynkowaniu stają się bardziej widoczne, należy uwzględnić również możliwość odkształceń termicznych.

Gatunek materiału:

Wyroby wykonane ze stali konstrukcyjnej w gatunkach St3S, St3SX, St4S, St4SX, 18G2, 18G2A lub ich odpowiedników np.: S235JRG2, S275JR, S355JR można ocynkować. Zasadniczym, jednak warunkiem uzyskania jasnej, gładkiej oraz jednorodnej, powłoki cynkowej, jest dobór stali według składu chemicznego zgodnego z poniższymi wymaganiami.
Zawartość krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego musi być niższa od 0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,12 do 0,25%.

W przypadku pokrycia powłoką cynkową wyrobów wykonanych ze stali o innym składzie chemicznym uzyskana powłoka cynkowa będzie szara, matowa, chropowata, nierównomierna i niejednorodna, a w skrajnych przypadkach niemożliwa do naniesienia (efekt Sandelina).

Podobne efekty mogą pojawić się gdy stal posiada zróżnicowany skład chemiczny szczególniew warstwie wierzchniej.

Etapy cynkowania ogniowego:

Etap cynkowania ogniowego: Odtłuszczanie
1. Odtłuszczanie
Etap cynkowania ogniowego: Trawienie
2. Trawienie
Etap cynkowania ogniowego: Płukanie
3. Płukanie
Etap cynkowania ogniowego: Topnikowanie
4. Topnikowanie
Etap cynkowania ogniowego: Suszenie
5. Suszenie
Etap cynkowania ogniowego: Cynkowanie
6. Cynkowanie

Średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości przekroju kształtownika:

Wymiary profilu zamkniętego mniejsze niż: [mm] Minimalna średnica otwrów na końcach profilu dla liczby otworów [mm]
1 2 3
15 15 20x10 8
20 20 30x15 10
30 30 40x20 12 10
40 40 50x30 14 12
50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x10 20 16 12
100 100 120x80 25 20 12
120 120 160x80 30 25 20
160 160 200x120 40 25 20
200 200 260x140 50 30 25