Polityka jakości

Polityka jakości

STELMET S. Stec Spółka Komandytowa jest zakładem, którego działalność skupia się w trzech obszarach:

 

a swoimi działaniami zmierza do osiągnięcia zadowolenia klienta dostarczając wyroby i usługi na najwyższym poziomie. Z tego powodu spółka realizuje ambitną politykę jakości wdrażając stały proces innowacji i ciągłego zadowolenia.

 

Polityka ta nie może istnieć bez ścisłej wiedzy na temat wyrobu i doskonałości technicznej, do której Spółka dąży.

 

Jest ona realizowana w oparciu o trzy główne cele:

ZADOWOLENIE KLIENTA bazujące na:

 

CIĄGŁE DOSKONALENIE poprzez:

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI przez:

 

Jako dyrektor Spółki zobowiązuję się osobiście do upowszechniania i aktywnego wprowadzania niniejszej polityki wśród swoich pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

 

Dyrektor firmy

Sławomir Stec